Vzdělávací koncepce

 

Náš způsob práce s dětmi: přirozené propojení environmentální výchovy s uměleckým a řemeslným tvořením s duchovním přesahem walfdorfské pedagogiky.

Naleznete nás v Košířích, na úbočí severního svahu stolové hory Vidoule v bezprostřední blízkosti chráněného parku Vidoule a lesoparku Cibulka. Rozmanitost přírody  a na pražské poměry vzduch k dýchání, působí blahodárně na zdraví dětí. A to stále v centrální Praze s dobrou dopravní dostupností.

Od příchodu jarní rovnodennosti trávíme větší část dne v přírodě. S díky využíváme nabídky okolní přírody. Les, pole, louka, sad, pískovcové skály, prameniště, potůček - místa, jež napomáhají všestrannému harmonickému rozvoji dětí. Rozvoj vztahu k zemi, k přírodě, k životu. Schopnost přizpůsobit se počasí, terénu, hra, tvoření, poznávání, učení se neučením, rozvoj fyzických schopností a dovedností, získávání bezprostředních zkušeností se zemí atd.atd.atd.

Rovněž nastává čas péče o naši zahradu, kde nám jako útočiště před rozmary počasí slouží maringotka.

S podzimní rovnodenností se postupně stahujeme do našeho pevného zázemí v industriálním areálu bývalé Meopty. Do teplého hnízda s nekonečnými výhledy na Prahu a do korun stromů. Šité panenky, dřevěná zvířátka, kapla, vláček... Hra, tvoření, pohádky... 

Kontakt

EkoŠkolka Vidoule U tenisu 1891
Praha 5 - Košíře


Č.ú.: 2900711915 / 2010

Zástupkyně ředitelky:
Vlasta Přibylová, DiS.
Tel. č.: +420 731 178 787
Email: vlastapribylova@centrum.cz

Ředitelka:
Mgr. Šárka Krutská
Tel.: +420 776 684 031
Email: melounowa@seznam.cz
ekoskolkavidoule@gmail,com