P O S L E D N Í  R O K  Š K O L K O V É   D O C H Á Z K Y   

 

Zvláštní péči věnujeme dětem v posledním roce předškolní docházky.

Děti dostávají praktické úkoly vycházející ze skutečného života, v našem případě ze života ekoškolky.

Stěžejním úkolem je závěrečná práce - tkaní vlněné tašky. Dítě se pět měsíců pravidelně a systematicky věnuje cílené činnosti, která ústí v hotový výrobek. Během práce dochází k rozvoji rozumových schopností, manuální zručnosti a podpoře trpělivosti, vytrvalosti, systematičnosti, schopnosti rozdělit si a naplánovat práci. Je utvářeno estetické vnímání a emocionální vyrovnanost.


Jak to u nás "chodí" ? Prohlédněte si video ...

youtu.be/iEEKgPppFzU