N Á Š   Š K O L K O V Ý   Ž I V O T

 

Bezprostřední blízkost stolové hory Vidoule a lesoparku Cibulka umožňuje našim dětem poznávat, hrát si a tvořit v přírodě:    

- pravidelný dopolední pobyt v přírodě posiluje imunitní systém a podporuje fyzickou zdatnost;
-
dobrodružné putování působí na sílu vůle;
-
poznávání přírody a jejích zákonů vede k rozvoji rozumových schopností;
- umělecké tvoření podporuje tvůrčí fantazii dítěte, jeho citovou a sociální stránku;
-
řemeslné tvoření rozvíjí rozumové schopnosti.

 

V  E K O Š K O L C E

Hry, pohádky, písničky, pracovní i umělecké činnosti vychází z rytmu roku, jsou inspirovány proměnami v přírodě a směřovány k jejich prožívání.
Hračky, herní vybavení a doplňky jsou vyrobeny z přírodních materiálů.

plně respektujeme vývojové potřeby dětí;
-
k jednotlivým dětem přistupujeme podle jejich individuálních potřeb;
-
klademe důraz na dobrou přípravu na vstup do školy.

 

K O H O  O S L O V U J E M E ?

Rodiče dětí předškolního věku, pro které školka je víc, než služba a ve výchově svých dětí preferují:

- propojení světa školky a rodiny;
- důležitější než výkon je prožitek;
- pravidelný pobyt v přírodě;
- hodnoty trvale udržitelného rozvoje;
- hodnotnou a vyváženou stravu.

Školka a rodina nejsou pro dítě dva oddělené světy.

EkoŠkolka Vidoule samostatnou organizační jednoutkou zapsaného spolku Spojené hlavy a oblasti moderního vzdělávání se věnuje již  od roku 2006. 

 

 

 

 

Jak to u nás "chodí" ? Prohlédněte si video ...

youtu.be/iEEKgPppFzU