N Á Š   Š K O L K O V Ý   Ž I V O T

Bezprostřední blízkost stolové hory Vidoule a lesoparku Cibulka umožňuje našim dětem poznávat, hrát si a tvořit v přírodě:    

- pravidelný dopolední pobyt v přírodě posiluje imunitní systém a podporuje fyzickou zdatnost;
-
dobrodružné putování působí na sílu vůle;
-
poznávání přírody a jejích zákonů vede k rozvoji rozumových schopností;
- umělecké tvoření podporuje tvůrčí fantazii dítěte, jeho citovou a sociální stránku;
-
řemeslné tvoření rozvíjí rozumové schopnosti.

V EKOŠKOLCE

Hry, pohádky, písničky, pracovní i umělecké činnosti vychází z rytmu roku, jsou inspirovány proměnami v přírodě a směřovány k jejich prožívání.
Hračky, herní vybavení a doplňky jsou vyrobeny z přírodních materiálů.

plně respektujeme vývojové potřeby dětí;
-
k jednotlivým dětem přistupujeme podle jejich individuálních potřeb;
-
klademe důraz na dobrou přípravu na vstup do školy.

KOHO OSLOVUJEME?

Rodiče dětí předškolního věku, pro které školka je víc, než služba a ve výchově svých dětí preferují:

- propojení světa školky a rodiny;
- důležitější než výkon je prožitek;
- pravidelný pobyt v přírodě;
- hodnoty trvale udržitelného rozvoje;
- hodnotnou a vyváženou stravu.

Školka a rodina nejsou pro dítě dva oddělené světy.

EkoŠkolka Vidoule samostatnou organizační jednoutkou zapsaného spolku Spojené hlavy a oblasti moderního vzdělávání se věnuje již  od roku 2006.

  

 

 

 

 

Kontakt

Ekoškolka Vidoule EkoŠkolka Vidoule, Spojené hlavy z.s.,

U tenisu (vedle čp.12),
150 00 Praha 5 - Košíře

Sídlo: Za Strahovem 373/69,
169 00 Praha 6 - Břevnov

IČ: 08793531


Č.ú.: 328 000 88 / 2010

Ředitelka:
Mgr. Šárka Krutská
Tel.: +420 776 684 031
Email: melounowa@seznam.cz

Zástupkyně ředitelky:
Vlasta Přibylová, DiS.
Tel. č.: +420 731 178 787
Email: vlastapribylova@centrum.cz

ekoskolkavidoule@gmail.com