C E N Í K

 

P Ř Í S P Ě V E K    N A    P R O V O Z  / Š K O L N É

Příspěvky na provoz negenerují zisk a jsou použity na zajištění provozu a trvale udržitelného rozvoje EkoŠkolky:

  • rozvoj prostor ekoškolky,
  • provozní náklady (spotřební nákupy, opravy, atd.),
  • nákup vybavení a pomůcek,
  • odměny za práci.

Příspěvky na provoz jsou hrazeny vždy k 15. dni v měsíci na měsíc následující.

Měsíční příspěvek na provoz je nevratný. V případě dlouhodobé nepřítomnosti (14 dní a více) lze částku po dohodě s vedením ekoškolky upravit.

Sourozenecké slevy 10% z celkové částky
děti od 2.0 do 3.5 let program polodenní
 od 8.00 do 12.30 hod
program celodenní
od 8.00 do 16.45 hod
3 dny 7 500,00 Kč 9 100,00 Kč 4 dny 9 200,00 Kč 12 000,00 Kč 5 dní 10 500,00 Kč 14 000,00 Kč

Více zde: https://www.ekoskolkavidoule.cz/ekoskoskolka/deti/platby/

 

Příspěvek na provoz / školné pro děti od 2 let do 3 let a šesti měsíců

Docházka 8.00 - 12.30 8.00 - 16.45
3 dny 7 700 9 400
4 dny 9 400 12 200
5 dní 10 700 13 800

Příspěvek na provoz / školné pro děti od 3 let a 7 měsíců do 4 let a sedmi měsíců

Docházka 8.00 - 12. 45 8.00 - 16.45
3 dny 7 100 8 700
4 dny 8 800 11 500
5 dní 10 100 13 100

Příspěvek na provoz  /  školné  pro děti od 4 let a 8 měsíců do 7 let

Docházka 8.00 - 12.30 8.00 - 16.45
3 dny 6 200 7 900
4 dny 7 800 9 400
5 dní 9 100 10 900

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

S T R A V N É

 

děti
od 2.0 do 3.2 let

program polodenní
8.00 - 12.30

program celodenní
8.00 - 16.55

3 dny 7 300,00 Kč 8 900,00 Kč 4 dny 9 000,00 Kč 11 800,00 Kč 5 dní 10 200,00 Kč 13 700,00 Kč

Více zde: https://www.ekoskolkavidoule.cz/jeslicky/platby/

Poskytováním vyvážené stravy respektujeme výživové potřeby dětí a pečujeme o jejich zdravý vývoj. Zajišťujeme dietní stravování a v případě odlišných stravovacích zvyklostí rodin umožňujeme donášku vlastní stravy. Rovněž lze zajistit vegetariánské stravání.

Většina surovin použitých k přípravě svačin je v BIO kvalitě či z lokálních zdrojů. Obědy jsou dováženy akreditovanou společností Gastro Vondráček s.r.o., která vaří především ze surovin lokálních dodavatelů.

Ceny stravného:

program obsah cena
polodenní svačina, oběd, pitný režim 105,00 Kč
celodenní svačina, oběd, svačina, pitný režim 130,00 Kč
Orientační výše stravného
                              8.00 - 12.30 / 12.45                               8.00 - 16.45
3 denní                       1 260,00 Kč                                        1 560,00 Kč
4 denní                       1 680,00 Kč                                        2 080,00 Kč
5 denní                       2 100,00 Kč                                        2 600,00 Kč

Částky uvedené v tabulce jsou orientační, neboť stravné je hrazeno zpětně podle množství odebrané stravy.

  • Stravu lze odhlásit do 13.30 hod předešlého dne. V případě náhlé nepřítomnosti lze po domluvě oběd mezi  11.45 do 12.15 do vlastní nádoby vyzvednout.

  • Neodhlášená strava je účtována.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Jak to u nás "chodí" ? Prohlédněte si video ...

youtu.be/iEEKgPppFzU