CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Specifikem naší ekoškolky je propojení dlouhodobého pobytu v nedalekém chráněném přírodním prostředí s uměleckým a řemeslným tvořením. Stavebním kamenem osobnostního přístupu ke každému dítěti je waldorfská pedagogika.   

Obsah, formy i prostředky vzdělávání jsou voleny tak, aby umožnily všestranný rozvoj dítěte, což je základní předpoklad pro budoucí vyrovnaný a uspokojující život.

Náš vzdělávací program vychází z rytmu roku a opírá se o pravidelný rytmus týdne a dne. Je velice přirozeně, doslova intuitivně, veden slunečním rytmem. V praxi to vypadá tak, že v období od jarní rovnodennosti do podzimní rovnodennosti probíhá náš školkový život především v přírodě. Ode dne podzimní rovnodennosti naše aktivity postupně přesouváme do pevného zázemí, abychom s jarní rovnodenností opět vyšli ven.

Přirozenou součástí našeho školního vzdělávacího programu je environmentální výchova. Přirozeně prostupuje všemi činnostmi, které běžně děláme:

  • třídíme odpad ve třídě, odnášíme jej do třídících kontejnerů;
  • sbíráme smetí na zahradě i v místech, kde si hrajeme;
  • na zem, trávu, chodník odpadky nepatří – máme popelnice, koše a případně kapsy;
  • stromy, keře, houby, květiny a zvířata jsou živé bytosti – chováme k nim úctu a ochraňujeme je;
  • ukládáme věci tam, kam patří;
  • vytíráme prach – uvolňujeme z vězení špíny skřítky – čím víc jich tady s námi je, tím lépe se nám dýchá;
  • vyprávíme si o matičce Zemi;
  • vyprávíme si příběhy a pohádky, které jsou plné obrazů - od kosmologie přes souvztažnosti v přírodě sahají až k mezilidským vztahům;
  • vyprávíme si a výtvarně akvarelem zpracováváme představy o světě kolem nás;
  • poznáváme, jak je důležité pečovat o prostor okolo sebe.

 

 

 

 

 

 

 

 

Od příchodu jarní rovnodennosti trávíme větší část dne v přírodě.

S díky využíváme nabídky okolní přírody. Les, pole, louka, sad, pískovcové skály, prameniště, potůček - místa, jež napomáhají všestrannému harmonickému rozvoji dětí. Rozvoj vztahu k zemi, k přírodě, k životu. Schopnost přizpůsobit se počasí, terénu, hra, tvoření, poznávání, učení se neučením, rozvoj fyzických schopností a dovedností, získávání bezprostředních zkušeností se zemí atd. atd. atd.

Rovněž nastává čas péče o naši zahradu, kde nám jako útočiště před rozmary počasí slouží maringotka.

 

Kontakt

EkoŠkolka Vidoule U tenisu 1891
Praha 5 - Košíře


Č.ú.: 2900711915 / 2010

Zástupkyně ředitelky:
Vlasta Přibylová, DiS.
Tel. č.: +420 731 178 787
Email: vlastapribylova@centrum.cz

Ředitelka:
Mgr. Šárka Krutská
Tel.: +420 776 684 031
Email: melounowa@seznam.cz
ekoskolkavidoule@gmail,com