Adaptace dětí

Přijímání dětí do Ekoškolky Vidoule

  • Podle aktuální kapacity je možné dítě přijmout též v průběhu školního roku.
  • Přijetí předchází předem dohodnutý osobní rozhovor mezi rodiči a ředitelkou ekoškolky o potřebách rodiny a provozu ekoškolky.
  • Před nástupem dítěte odevzdávají rodiče ředitelce či zástupkyni ekoškolky vyplněné přijímací formuláře. Ty obdrží rodiče během zpřijímacího pohovoru nebo elektronicky. Vyplněné formuláře je potřeba odevzdat ředitelce či její zástupkyni v listinné podobě před nástupem dítěte ke vzdělávání.

 

Přijímací kritéria

  • již zapsaní sourozenci;
  • soulad výchovných ideí a postupů rodiny a ekoškolky;
  • bydliště;
  • věk.

 


Adaptace
 
Probíhá podle aktuálních potřeb dítěte v součinnosti rodičů a ekoškolky.

Jak to u nás "chodí" ? Prohlédněte si video ...

youtu.be/iEEKgPppFzU

 

video kometky.mp4 (13689436)

 

 

 

"To nejdůležitější se odehrává právě teď."