Adaptace dětí

Přijímání dětí do Ekoškolky Vidoule

  • Podle aktuální kapacity je možné dítě přijmout též v průběhu školního roku.
  • Přijetí předchází předem dohodnutý osobní rozhovor mezi rodiči a ředitelkou ekoškolky o potřebách rodiny a provozu ekoškolky.
  • Před nástupem dítěte odevzdávají rodiče ředitelce či zástupkyni ekoškolky vyplněné přijímací formuláře. Ty obdrží rodiče během zpřijímacího pohovoru nebo elektronicky. Vyplněné formuláře je potřeba odevzdat ředitelce či její zástupkyni v listinné podobě před nástupem dítěte ke vzdělávání.

 

Přijímací kritéria

  • již zapsaní sourozenci;
  • soulad výchovných ideí a postupů rodiny a ekoškolky;
  • bydliště;
  • věk.

 


Adaptace
 
Probíhá podle aktuálních potřeb dítěte v součinnosti rodičů a ekoškolky.

"To nejdůležitější se odehrává právě teď."

Kontakt

Ekoškolka Vidoule EkoŠkolka Vidoule, Spojené hlavy z.s.,

U tenisu (vedle čp.12),
150 00 Praha 5 - Košíře

Sídlo: Za Strahovem 373/69,
169 00 Praha 6 - Břevnov

IČ: 08793531


Č.ú.: 328 000 88 / 2010

Ředitelka:
Mgr. Šárka Krutská
Tel.: +420 776 684 031
Email: melounowa@seznam.cz

Zástupkyně ředitelky:
Vlasta Přibylová, DiS.
Tel. č.: +420 731 178 787
Email: vlastapribylova@centrum.cz

ekoskolkavidoule@gmail.com