L E S N Í  K L U B

Lesní klub poskytuje péči dětem od 2 let, které  opečováváme jak jen to je možné. Čeká je aktivní polodenní nebo celodenní péče v menším kolektivu, upevňování sebeobslužných činností, hra, tvoření, každodenní pobyt v přírodě za každého počasí, vyvážená strava ... Sled denních činností je šetrně nastaven tak, aby děti fyzicky ani psychicky nepřetížil a zároveň je rozvíjel.

Jak to u nás "chodí" ? Prohlédněte si video ...

youtu.be/iEEKgPppFzU