V Z D Ě L Á V A C Í    P R I N C I P Y

 

Z  čeho vycházejí naše pedagogické postupy a východiska? Kde se inspirujeme při každodenní práci s dětmi?

Naše pojetí předškolního vzdělávání je výslednicí zkušeností a poznání získaných každodenním, bezprostředním žitím s dětmi.  Podstatou přístupu k dětem a všemu okolo nás je waldorfská pedagogika a poznatky o vývoji předškolního dítěte definované R. Steinerem. Pobyt v přírodě nám usnadňují zkušenosti lesních mateřských škol. Sledujeme aktuální dění ve vzdělávání a nejnovější výzkumy mozku.

WALDORFSKÁ PEDAGOGIKA

Pravidelný rytmus dne a týdne a řád věcí nabízí dětem jistotu v poměrně chaotickém dění světa. Umělecké a rukodělné činnosti s přírodními materiály podporují kreativní myšlení, rozvíjí jemnou motoriku.

Sdílíme prohlášení, které vydala International Association for Steiner/ Waldorf Early Education. Vzdělávací programy založené na waldorfské pedagogice se mohou lišit podle země, kultury, velikosti skupiny, věkového rozmezí a individuálního vzdělávacího přístupu. Při zachování této různorodosti nese waldorfská pedagogika určité základní charakteristiky:

 • Milující zájem a přijetí každého dítěte.
 • Dítětem iniciovaná a řízená hra (volná hra), ke které mají děti dostatek jednoduchého materiálu, je považována za nejdůležitější „program“ či aktivitu malých dětí. Volná hra je doslova prací malého dítěte a umožňuje mu zažívat a pochopit svět a život.
 • Uvědomění, že malé dítě se učí skrze nápodobu, skrze různorodé smyslové zkušenosti a skrze pohyb. Přirozeností dětí je objevovat své životní a sociální prostředí, které by mělo nabídnout hranice, strukturu a ochranu, ale zároveň i příležitost setkat se s výzvami a rizikem.
 • Zaměření se na skutečné, reálné zkušenosti namísto umělých, virtuálních, podporuje dítě k budování zdravého vztahu se světem.
 • Umělecké činnosti jako vyprávění, hudba, malování, rytmické hry nebo modelování pěstují zdravý rozvoj představivosti a tvořivosti.
 • Smysluplné praktické činnosti jako vaření, pečení, zahradničení, řemeslo a péče o domácnost poskytují příležitosti k rozvoji postupně se rodících lidských schopností. Je kladen důraz na životní proces, nikoli na učební výsledky.
 • Předvídatelný rytmus dne, týdne a roku poskytuje bezpečí, dává pochopit vzájemné souvztažnosti a celistvost života. Slavnosti a svátky jsou slaveny podle kulturního a zeměpisného kontextu.

Věříme, že zdravý vývoj dítěte se plně uskutečňuje ve společenství lidí, mezi nimiž panují zdravé sociální vztahy ve všech rovinách: mezi rodiči, učiteli a dětmi. Waldorfští učitelé se snaží vytvořit taková vědomá, spolupracující společenství. Vnímají vlastní počínání jako součást celosvětového kulturního impulsu.

Přeložila Johana Passerin hvezdyvlese.cz

 

PEDAGOGIKA LESNÍCH MATEŘSKÝCH ŠKOL

Filosofie lesních mateřských škol je ukotvena v principech výchovy k trvale udržitelnému rozvoji a vede k přirozenému rozvoji environmentální senzitivity. 

Principy lesní mateřské školy:

 • venku za každého počasí;
 • není špatné počasí, ale špatné oblečení;
 • alternativní zázemí;
 • menší skupina dětí;
 • nutná spolupráce rodiny a ostatních příznivců LMŠ;
 • spontánní hra, přímá zkušenost, rozvoj dovedností vlastními silami.

Venkovní prostředí poskytuje dětem nepřeberné množství podnětů i možností k osobnostnímu růstu.

Každodenní dlouhodobý pobyt v přírodě:

 • poskytuje dětem nepřeberné množství podnětů i možností k osobnostnímu růstu;
 • hraje důležitou roli pro jejich všestranný rozvoj;
 • podporuje kreativitu a fantazii;
 • umožňuje přirozený rozvoj pohybových dovedností;
 • posiluje obranyschopnost organismu.

 

Jak to u nás "chodí" ? Prohlédněte si video ...

youtu.be/iEEKgPppFzU

 

video kometky.mp4 (13689436)

 

 

 

Jsme zařazeni do sítě waldorfských mateřských škol pracujících na principech waldorfské pedagogiky. Více na: www.awms.cz