Vzdělávací principy a východiska

 

Z  čeho vycházejí naše pedagogické postupy a východiska? Kde se inspirujeme při každodenní práci s dětmi?

Naše pojetí předškolního vzdělávání je výslednicí zkušeností a poznání získaných každodenním, bezprostředním žitím s dětmi.  Podstatou přístupu k dětem a všemu okolo nás je waldorfská pedagogika a poznatky o vývoji předškolního dítěte definované R. Steinerem. Pobyt v přírodě nám usnadňují zkušenosti lesních mateřských škol. Během pobytu v přírodě tvoříme v duchu environmentálního umění, eco a land artu. Sledujeme aktuální dění ve vzdělávání a nejnovější výzkumy mozku.

 

WALDORFSKÁ PEDAGOGIKA

Pravidelný rytmus dne a týdne a řád věcí nabízí dětem jistotu v poměrně chaotickém dění světa. Umělecké a rukodělné činnosti s přírodními materiály podporují rozvoj jemné motoriky a zároveň fantazie.

Hlásíme se k prohlášení, které vydala International Association for Steiner/ Waldorf Early Education. Vzdělávací programy založené na waldorfské pedagogice se mohou lišit podle země, kultury, velikosti skupiny, věkového rozmezí a individuálního vzdělávacího přístupu. Při zachování této různorodosti sdílí waldorfská pedagogika určité základní charakteristiky:

 • Milující zájem a přijetí každého dítěte.
 • Dítětem iniciovaná a řízená hra (volná hra), ke které mají děti dostatek jednoduchého materiálu, je považována za nejdůležitější „program“ či aktivitu malých dětí. Volná hra je doslova prací malého dítěte a umožňuje mu zažívat a pochopit svět a život.
 • Uvědomění, že malé dítě se učí skrze nápodobu, skrze různorodé smyslové zkušenosti a skrze pohyb. Přirozeností dětí je objevovat své životní a sociální prostředí, které by mělo nabídnout hranice, strukturu a ochranu, ale zároveň i příležitost setkat se s výzvami a rizikem.
 • Zaměření se na skutečné, reálné zkušenosti namísto umělých, virtuálních, podporuje dítě k budování zdravého vztahu se světem.
 • Umělecké činnosti jako vyprávění, hudba, malování, rytmické hry nebo modelování pěstují zdravý rozvoj představivosti a tvořivosti.
 • Smysluplné praktické činnosti jako vaření, pečení, zahradničení, řemeslo a péče o domácnost poskytují příležitosti k rozvoji postupně se rodících lidských schopností. Je kladen důraz na životní proces, nikoli na učební výsledky.
 • Předvídatelný rytmus dne, týdne a roku poskytuje bezpečí, dává pochopit vzájemné souvztažnosti a celistvost života. Slavnosti a svátky jsou slaveny podle kulturního a zeměpisného kontextu.

Uznáváme, že zdravý vývoj dítěte se plně uskutečňuje ve společenství lidí, mezi nimiž panují zdravé sociální vztahy ve všech rovinách: mezi rodiči, učiteli a dětmi. Waldorfští učitelé se snaží vytvořit taková vědomá, spolupracující společenství. Vnímají vlastní počínání jako součást celosvětového kulturního impulsu.

Přeložila Johana Passerin hvezdyvlese.cz

 

PEDAGOGIKA LESNÍCH MATEŘSKÝCH ŠKOL

Filosofie lesních mateřských škol je ukotvena v principech výchovy k trvale udržitelnému rozvoji a vede k přirozenému rozvoji environmentální senzitivity. 

Principy lesní mateřské škoy:

 • venku za každého počasí;
 • není špatné počasí, ale špatné oblečení;
 • alternativní zázemí;
 • menší skupina dětí;
 • nutná spolupráce rodiny a ostatních příznivců LMŠ;
 • spontánní hra, přímá zkušenost, rozvoj dovedností vlastními silami.

Venkovní prostředí poskytuje dětem nepřeberné množství podnětů i možností k osobnostnímu růstu.

Každodenní dlouhodobý pobyt v přírodě

 • poskytuje dětem nepřeberné množství podnětů i možností k osobnostnímu růstu;
 • hraje důležitou roli pro jejich všestranný rozvoj;
 • podporuje kreativitu a fantazii;
 • umožňuje přirozený rozvoj pohybových dovedností;
 • posiluje obranyschopnost organismu.

 

LAND ART, ECO ART, ENVIRONMENTÁLNÍ UMĚNÍ

Environmentální tématika se začala střetávat s prostorem umění v novém rozměru na přelomu 60. a 70. let 20. století, kdy earthworks – velké zemní práce s charakterem redesignu krajiny – profilujícího se land artu narazily na odpor. Land art - umělecká strategie, jejíž klíčovou charakteristikou je fakt, že je „uskutečňována v krajině, ne v ateliéru nebo v galerii“ (Tuffnel, 2006: 12). Myšlena je přitom především přírodní krajina. Eco art - „současné umělecké hnutí zaměřující se na environmentální záležitosti. Často vyžaduje spolupráci, obnovu. Obvykle má více proenvironmentální přístupy a metodologii“ (Bower, 2010). „Cílem je rozvoj funkčního povědomí o blízkých a vzdálených dopadech lidského chování na živou i neživou přírodu a vliv prostředí na člověka. Zabývá se zdravím našich těl, lokální biosféry, globálních ekosystémů“ (Weintraub, 2004).

Environmenální umění (environmental art) může být nejčastěji chápáno jako pojmový ekvivalent předchozího, nebo v širším měřítku, kdy je zastřešujícím názvem pro různé přístupy k přírodě v umění od 60. let (viz. Bower, 2010). Zahrnuje eco art i land art a lze je chápat rovněž jako zpětnou projekci eco artistů hledajících vlastní východiska a předchůdce. Pojem je souhrnným označením postupů z hlediska ekologického tématu. Nabízí nekonečné množství variant hry a tvorby. Joseph Beuys: "Pouze umění má sílu vytvořit sociální organismus, tak jako se přistupuje k realizaci uměleckého díla, proto každý jedinec bude umělcem a úplné umění bude sociální zákon budoucnosti."

 

 

Jsme členové mezinárodního programu EKOŠKOLA.

Více na: www.ekoskola.cz

Jsme členové Asociace lesních mteřských škol.

Více na: www.lesnims.cz/mapa-lesnich-ms.html

Kontakt

EkoŠkolka Vidoule U tenisu 1891
Praha 5 - Košíře


Č.ú.: 2900711915 / 2010

Zástupkyně ředitelky:
Vlasta Přibylová, DiS.
Tel. č.: +420 731 178 787
Email: vlastapribylova@centrum.cz

Ředitelka:
Mgr. Šárka Krutská
Tel.: +420 776 684 031
Email: melounowa@seznam.cz
ekoskolkavidoule@gmail,com