P S A L I   O   N Á S

PERPETUUM Vzdělávání bez hranic: Vrstevnické učení v předškolním vzdělávání

perpetuum.cz/2016/12/vrstevnicke-uceni-v-predskolnim-vzdelavani/

ČT - Nedej se! Dejme hlavy dohromady ...
 
Dejte děti na ...   https://www.nasepraha6.cz/kultura-volny-cas-20/dejte-deti-na-ekoskolka-vidoule
 
Den Země na Vidouli... https://praha5.zeleni.cz/den-zeme-na-vidouli/
 
Když přírodní živly, tak pořádně...  https://www.waldorfjinonice.cz/download/zurnal/zurnal131.pdf
 
Lesoparkem Vidoule vás provede skřítek... https://www.nasepraha5.cz/data/USR_055_DEFAULT/NP5_15_0424_web.pdf
 
Svátek Den země oslavte na naučné stezce na Vidouli...  https://www.nasepraha6.cz/kultura-volny-cas-20/svatek-den-zeme-oslavte-na-naucne-stezce-na-vid

"Máme jednu možnost, jak se stát zcela svobodnými: stát se svobodnými ve svém vnitřním životě."  R. Steiner

Kontakt

Ekoškolka Vidoule EkoŠkolka Vidoule, Spojené hlavy z.s.,

U tenisu (vedle čp.12),
150 00 Praha 5 - Košíře

Sídlo: Za Strahovem 373/69,
169 00 Praha 6 - Břevnov

IČ: 08793531


Č.ú.: 328 000 88 / 2010

Ředitelka:
Mgr. Šárka Krutská
Tel.: +420 776 684 031
Email: melounowa@seznam.cz

Zástupkyně ředitelky:
Vlasta Přibylová, DiS.
Tel. č.: +420 731 178 787
Email: vlastapribylova@centrum.cz

ekoskolkavidoule@gmail.com