Náš tým

O   D Ě T I   P E Č U J Í

 

N Á Š   T Ý M   -   N A Š E   S P O L E Č E N S T V Í

Ekoškolka Vidoule je tvořena lidmi, kterým záleží na tom, co nás obklopuje, co se kolem nás děje. Společnost přítomnosti má tendenci jednat stylem "po nás potopa". Je nutné, aby společnost budoucnosti měla více rozumu, citu a empatie. Tato skutečnost nás přivádí k tématům udržitelného rozvoje a k problematice environmentálního vzdělávání dětí předškolního a školního věku.

Bc. Luisa Cvrčková - vedoucí učitelka

Absolvovala studium předškolní pedagogiky na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a akreditovaný kurz Chůva. Studovala pětiletý obor Léčebná pedagogika a sociální terapie. Ráda a krásně zpívá. Má dceru Rozárku a dva syny - Jáchyma a Kritiána.

Kateřina Spokojená

Pracuje u nás 6 let. Přináší k nám svou tvořivost a muzikálnost. Absolvovala pražskou konzervatoř - obor herectví a v naší školce vede dramaťáček.

Svatava Kollmannová

Michaela Dragounová

Vlasta Přibylová DiS.

Má vyšší odborné vzdělání v oboru sociální práce - speciální pedagogika a praxi s dětmi v zájmových činnostech. Řadu let se věnovala práci se seniory a v rámci naší školky realizuje mezigenerační propojování dětí a seniorů. Ve volných chvílích vytváří land artové relikty v přírodě, které s oblibou fotografuje. Zajímá ji problematika trvale udržitelného rozvoje. Ráda vyrábí vysoce energetické ovocné a zeleninové koktejly.

Sylvia Buday

Ing. Zdenka Vacková

Aurora Bucura

Mgr. Šárka Krutská

Předškolní pedagogiku absolvovala na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a na Univerzitě Hradec Králové. Studovala pětiletý obor Léčebná pedagogika a sociální terapie, Seminář pro první sedmiletí při AWMŠ, Léčebnou pedagogiku u Pieta Blocklanda a specializační studium koordinátora EVVO. Učila ve Waldorfské mateřské škole na Petřinách Naprosto vášnivě se zabývá skrytými tajemstvími světa.


  

 

Jak to u nás "chodí" ? Prohlédněte si video ...

youtu.be/iEEKgPppFzU