Náš tým

O   D Ě T I   P E Č U J Í

 

N Á Š   T Ý M   -   N A Š E   S P O L E Č E N S T V Í

Ekoškolka Vidoule je tvořena lidmi, které zajímá život a vše, co s tím souvisí. Záleží nám na místě, kde žijeme, na vztazích, které tvoříme, na tom, čím jsme obklopeni a na společenském dění. Není nám blízky styl "po nás potopa" a usilujeme o "myšlení srdcem a cítění rozumem".

 

Bc. Luisa Cvrčková - průvodkyně lesní mateřské školy

Absolvovala studium předškolní pedagogiky na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a akreditovaný kurz Chůva. Studovala pětiletý obor Léčebná pedagogika a sociální terapie. Ráda a krásně zpívá. Má dceru Rozárku a dva syny - Jáchyma a Kritiána.

Kateřina Spokojená - průvodkyně v lesním klubu

Absolvovala pražskou konzervatoř - obor herectví a v naší školce vede dramaťáček. Přináší k nám svou tvořivost a muzikálnost.

Michaela Dragounová - průvodkyně v lesní mateřské škole

Vlasta Přibylová DiS. - zástupkyně ředitelky lesní mateřské školy a lesního klubu a průvodkyně v lesní mateřské škole

Spoluzakladatelka. Má vyšší odborné vzdělání v oboru sociální práce - speciální pedagogika a praxi s dětmi v zájmových činnostech. Řadu let se věnovala práci se seniory a v rámci naší školky realizuje mezigenerační propojování dětí a seniorů. Ve volných chvílích vytváří land artové relikty v přírodě, které s oblibou fotografuje. Zajímá ji problematika trvale udržitelného rozvoje. Ráda vyrábí vysoce energetické ovocné a zeleninové koktejly.

Sylvia Buday - administrativní pracovnice LMŠ a LK

Ing. Zdenka Vacková - průvodkyně v lesní mateřské škole

Aurora Bucura - průvodkyně v lesním klubu

Mgr. Šárka Krutská - ředitelka lesní mateřské školy a lesního klubu

Zakladatelka. Předškolní pedagogiku absolvovala na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a na Univerzitě Hradec Králové. Studovala pětiletý obor Léčebná pedagogika a sociální terapie, Seminář pro první sedmiletí při AWMŠ, Léčebnou pedagogiku u Pieta Blocklanda a specializační studium koordinátora EVVO. Učila ve Waldorfské mateřské škole na Petřinách Naprosto vášnivě se zabývá skrytými tajemstvími světa.


  

 

Jak to u nás "chodí" ? Prohlédněte si video ...

youtu.be/iEEKgPppFzU

 

video kometky.mp4 (13689436)