V    E K O Š K O L C E    V I D O U L E

P Ř I J Í M Á N Í    D Ě T Í

 

Zápisy do lesní mateřské školy a do lesního klubu probíhají v měsících březen a duben.

 

 

Počet volných míst ve školním roce 2022/23:

 • lesní mateřská škola - naplněná kapacita

 • lesní klub - 2 místa pro děti od 4 let

 

Počet volných míst ve školním roce 2023/24:

 • lesní mateřská škola  -  2

 • lesní klub  -  3

 

 

V případě zájmu o nástup Vašeho děťátka do lesní mateřské školy či lesního klubu kontaktujte ředitelku Mgr. Šárku Krutskou:

mob.: 776 684 031;

email: melounowa@seznam.cz


 

 

 

K D E   N Á S   N A J D E T E  ?

 

Naleznete nás v Košířích, na úbočí severního svahu stolové hory Vidoule v bezprostřední blízkosti lesoparku Cibulka.

Rozmanitost přírody a, na pražské poměry, vzduch k dýchání, působí blahodárně na duševní i fyzické zdraví dětí.

A to stále v centrální Praze s dobrou dopravní dostupností.

N Á Š   P Ř Í S T U P   K   D Ě T E M

 • Osobnostní přístup ke každému dítěti.
 • Harmonický rozvoj myšlení, cítění a vůle.
 • Respektování vývojových potřeb dětí.
 • Vzdělávání formou prožitkového učení.
 • Nastavování přirozených hranic s pochopením přímých důsledků vlastních činů.
 • Svět pohádek léčí dětskou duši.
 • Činnosti a aktivity (hry, pohádky, písničky, tvůrčí činnosti aj.) jsou inspirovány proměnami v přírodě v daném ročním období a směřovány k jejich prožívání.
 • Hračky, herní vybavení a doplňky jsou vyrobeny z přírodních materiálů.
 • Klademe důraz na dobrou přípravu pro úspěšný vstup do školy.
 • Spolupráce s rodiči poskytuje dítěti zprávu, že školka a rodina nejsou dva oddělené světy.

 

 

B L A H O D Á R N É  P Ů S O B E N Í   P O B Y T U  V  P Ř Í R O D Ě

 

 • Pravidelný pobyt v přírodě podporuje fyzickou zdatnost a posiluje imunitní systém.

 • Dobrodružné putování působí na sílu vůle.

 • Poznávání přírody, jejích zákonů a proměn vede k rozvoji rozumových schopností.

 • Umělecké tvoření podporuje tvůrčí fantazii, citovou a sociální stránku dítěte.

 • Řemeslné tvoření cvičí jemnou motoriku.


 

 

Jsme členové Asociace lesních mateřských škol.                                                                                                                                                    

Více na: www.lesnims.cz/mapa-lesnich-ms.html

Jsme zařazeni do sítě waldorfských mateřských škol pracujících na principech waldorfské pedagogiky.

Více na: www.awms.cz