V   E K O Š K O L C E    V I D O U L E

L E T N Í   P R Á Z D N I N Y   2 0 2 3

Prázdniny plné dobrodružsví v přírodě v období od 31. 7. do 25. 8. 2023.

 

Na děti od 3 let a šesti měsíců do 10 let čeká:                                                            

 • kouzlo léta uprostřed rostlin a stromů ...

 • klid a tajemství lesa...

 • hry, poznávání, umělecké a řemeslné tvoření v lesoparku Cibulka...

 • dobrodružná putování „divočinou“ stolovou horou Vidoule a lesoparkem Cibulka...

 • rodinná atmosféra ve skupině maximálně 15 dětí, autentické zážitky a hluboké prožitky, které může dát dětem jen příroda.

 

L E T N Í   P E R M A N E N T K A

Poskytuje maximální volnost pro umístění vašeho dítěte v období, které si sami zvolíte.

Zahrnuje:

 • program a veškeré výdaje s ním spojené;

 • stravu: 2x svačinu, oběd, pitný režim;

 • odborný pedagogický doprovod.

 
C E N Í K   P E R M A N E N T E K   -   v č e t n ě   s t r a v y   a   p i t n é h o   r e ž i m u
 

 

1 den

5 dní

10 dní

15 dní

20 dní

08.00 - 12.45

700,00 Kč

3 500,00 Kč

6 500,00 Kč

9 500,00 Kč

11 800,00 Kč

08.00 - 16.45

1 000,00 Kč

5 000,00 Kč

9 500,00 Kč

 13 500,00 Kč

17 800,00 Kč

 

 

S T R A V A

 

Dětem poskytujeme stravování v bio kvalitě nebo ze surovin lokálních dodavatelů:

 • dopolední a odpolední svačinky,

 • čerstvé ovoce a zeleninu,

 • obědy,

 • pitný režim.     

Přihlašujte své děti nejlépe do 31. 5. 2023 prostřednictvím emailu: melounowa@seznam.cz, nebo na mob. čísle 776 684 031.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z Á P I S Y   N A   Š K O L N Í   R O K   2 0 2 3 / 2 0 2 4 

Zápisy do lesní mateřské školy a do lesního klubu probíhají do 15. 6. 2023.

 

V případě zájmu o nástup Vašeho děťátka do lesní mateřské školy či lesního klubu kontaktujte ředitelku Mgr. Šárku Krutskou: mob.: 776 684 031; email: melounowa@seznam.cz .

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

K D E   N Á S   N A J D E T E  ?

 

Naleznete nás v Košířích, na úbočí severního svahu stolové hory Vidoule v bezprostřední blízkosti lesoparku Cibulka.

Rozmanitost přírody a, na pražské poměry, vzduch k dýchání, působí blahodárně na duševní i fyzické zdraví dětí.

A to stále v centrální Praze s dobrou dopravní dostupností.

 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

N Á Š   P Ř Í S T U P   K   D Ě T E M

 • Osobnostní přístup ke každému dítěti.
 • Harmonický rozvoj myšlení, cítění a vůle.
 • Respektování vývojových potřeb dětí.
 • Vzdělávání formou prožitkového učení.
 • Nastavování přirozených hranic s pochopením přímých důsledků vlastních činů.
 • Svět pohádek léčí dětskou duši.
 • Činnosti a aktivity (hry, pohádky, písničky, tvůrčí činnosti aj.) jsou inspirovány proměnami v přírodě v daném ročním období a směřovány k jejich prožívání.
 • Hračky, herní vybavení a doplňky jsou vyrobeny z přírodních materiálů.
 • Klademe důraz na dobrou přípravu pro úspěšný vstup do školy.
 • Spolupráce s rodiči poskytuje dítěti zprávu, že školka a rodina nejsou dva oddělené světy.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

B L A H O D Á R N É  P Ů S O B E N Í   P O B Y T U  V  P Ř Í R O D Ě

 

 • Pravidelný pobyt v přírodě podporuje fyzickou zdatnost a posiluje imunitní systém.
 • Dobrodružné putování působí na sílu vůle.
 • Poznávání přírody, jejích zákonů a proměn vede k rozvoji rozumových schopností.
 • Umělecké tvoření podporuje tvůrčí fantazii, citovou a sociální stránku dítěte.
 • Řemeslné tvoření cvičí jemnou motoriku.
 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 


 

Fotogalerie: U nás ...

Tato fotogalerie je prázdná.

Jak to u nás "chodí" ? Prohlédněte si video ...

youtu.be/iEEKgPppFzU

 

Jsme členové Asociace lesních mateřských škol.                                                                                                                                                    

Více na: www.lesnims.cz/mapa-lesnich-ms.html

Jsme zařazeni do sítě waldorfských mateřských škol pracujících na principech waldorfské pedagogiky.

Více na: www.awms.cz