------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z Á P I S Y   N A   Š K O L N Í   R O K   2 0 2 4 / 2 0 2 5 

Zápisy do lesní mateřské školy a do lesního klubu probíhají v průběhu celého školního roku.

 

V případě zájmu o nástup Vašeho děťátka do lesní mateřské školy či lesního klubu kontaktujte ředitelku Mgr. Šárku Krutskou: mob.: 776 684 031; email: melounowa@seznam.cz .

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

P R Á Z D N I N Y   2 0 2 4

 

Prázdniny plné dobrodružsví v přírodě v období od 22. 7. do 16. 8. 2024

Na děti čeká:

 • kouzlo léta uprostřed přírody ... ;

 • klid a tajemství lesa ... ;

 • hry, poznávání, umělecké a řemeslné tvoření ... ;

 • útulné, romantické zázemí v jurtě ... ;

 • rodinná atmosféra, autentické zážitky a hluboké prožitky, které může dát dětem jen příroda.

L E T N Í    P E R M A N E N T K A

Poskytuje maximální volnost pro umístění vašeho dítěte v období, které si sami zvolíte.

Zahrnuje: 

 • program a veškeré výdaje s ním spojené;

 • odborný pedagogický doprovod;
 • stravu a pitný režim.

C E N Í K  P E R M A N E N T E K

 

1 den

5 dní

10 dní

15 dní

20 dní

08.00 - 12.45

770,00 Kč

3 800,00 Kč

7 600,00 Kč

11 400,00 Kč

15 200,00 Kč

08.00 - 16.45

900,00 Kč

4 450,00 Kč

8 900,00 Kč

13 350,00 Kč

17 800,00 Kč

Permanentku je třeba vyčerpat k 16. srpnu 2024. Za nevyčerpaný den lze, po omluvě, poskytnout náhradu v rámci prázdninových dní.  Za nevyčerpané dny nejsou vráceny peníze.

 

 

S T R A V A    

Dětem poskytujeme vyvážené stravování s dostatkem čerstvého ovoce a zeleniny:

 • dopolední a odpolední svačinky,

 • čerstvé ovoce a zeleninu,

 • obědy ze společnosti Inita,

 • pitný režim.                

Přijímáme děti od 3 a půl do 9 let do naplnění kapacity.

Své děti přihlašujte do 31. 5. 2024 prostřednictvím emailu: melounowa@seznam.cz, nebo na tel. č. 776 684 031 ředitelce ekoškolky.


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

K D E   N Á S   N A J D E T E  ?

 

 

Naleznete nás v Košířích, na úbočí severního svahu stolové hory Vidoule v bezprostřední blízkosti lesoparku Cibulka.

Rozmanitost přírody a, na pražské poměry, vzduch k dýchání, působí blahodárně na duševní i fyzické zdraví dětí.

A to stále v centrální Praze s dobrou dopravní dostupností.

 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

N Á Š   P Ř Í S T U P   K   D Ě T E M

 • Osobnostní přístup ke každému dítěti.
 • Harmonický rozvoj myšlení, cítění a vůle.
 • Respektování vývojových potřeb dětí.
 • Vzdělávání formou prožitkového učení.
 • Nastavování přirozených hranic s pochopením přímých důsledků vlastních činů.
 • Svět pohádek léčí dětskou duši.
 • Činnosti a aktivity (hry, pohádky, písničky, tvůrčí činnosti aj.) jsou inspirovány proměnami v přírodě v daném ročním období a směřovány k jejich prožívání.
 • Hračky, herní vybavení a doplňky jsou vyrobeny z přírodních materiálů.
 • Klademe důraz na dobrou přípravu pro úspěšný vstup do školy.
 • Spolupráce s rodiči poskytuje dítěti zprávu, že školka a rodina nejsou dva oddělené světy.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

B L A H O D Á R N É  P Ů S O B E N Í   P O B Y T U  V  P Ř Í R O D Ě

 

 • Pravidelný pobyt v přírodě podporuje fyzickou zdatnost a posiluje imunitní systém.
 • Dobrodružné putování působí na sílu vůle.
 • Poznávání přírody, jejích zákonů a proměn vede k rozvoji rozumových schopností.
 • Umělecké tvoření podporuje tvůrčí fantazii, citovou a sociální stránku dítěte.
 • Řemeslné tvoření cvičí jemnou motoriku.
 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 


 

Fotogalerie: U nás ...

Jak to u nás "chodí" ? Prohlédněte si video ...

youtu.be/iEEKgPppFzU

 

video kometky.mp4 (13689436)

 

 

 

Jsme zapojeni do programu Záhony pro školky www.zahonyproskolky.cz

 

Jsme členové Asociace lesních mateřských škol a Asociace waldorfských mateřských škol.

www.lesnims.cz/mapa-lesnich-ms.html  

www.awms.cz/skolky-a-tridy-s-waldorfskymi-principy