PŘEDŠKOLA

11.05.2022 00:00

Od září 2022 se v naší ekoškolce uskuteční dvoudenní program Předškola.

Je určen dětem, pro které je školní rok 2022/23 posledním předškolním rokem před nástupem do školy.

V Předškole se zaměříme na rozvoj schopností a dovedností, které dětem umožní snažší vstup do školy.

Vzdělávání bude vycházet ze specifik cyklu roku a bude zajištěno metodami adekvátními věku:

  • pobytem v přírodě (hry, poznávání, putování);
  • uměleckým a řemeslným tvořením (malování, modelování, zpěv, práce se dřevem, s přírodninami atd);
  • získáváním praktických dovedností při péči o zázemí a zahrádku (příprava pokrmu, péče o zahrádku aj.).

Programu Předškola se mohou účastnit děti, které jsou zapsány k pravidelné docházce v předškolních zařízeních nebo k individuálnímu vzdělávaní.

Program Předškola proběhne v úterý a ve středu od 9.00 hod. do 13.00 hod.

Cena: 4 000,00 Kč / měsíc včetně oběda (8 vstupů).

Své děti přihlašujte prostřednictvím emailu: melounowa@seznam.cz,

Otázky zodpoví: Mgr. Šárka Krutská - mob. 776 684 031

 

 

Jak to u nás "chodí" ? Prohlédněte si video ...

youtu.be/iEEKgPppFzU

 

video kometky.mp4 (13689436)