Přístup k dětem

  • respekt k osobnosti dítěte;
  • dbáme o harmonický rozvoj myšlení, cítění a vůle;
  • vzdělávání vychází z vývojových potřeb dítěte;
  • vzdělávání probíhá formou prožitkového učení;
  • nastavení přirozených hranic a pochopení přímých důsledků vlastních činů;
  • svět pohádek léčí dětskou duši;
  • činnosti a aktivity (hry, pohádky, písničky, tvůrčí činnosti, atd.) jsou inspirovány proměnami v přírodě v daném ročním období a směřovány k jejich prožívání;
  • hračky, herní vybavení a doplňky jsou vyrobeny z přírodních materiálů;
  • spolupráce s rodiči poskytuje dítěti zprávu, že školka a rodina nejsou dva oddělené světy.

 

Kontaktujte nás