PLATBY

PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ

Výše příspěvků na provoz Ekoškolky Vidoule

  SKŘÍTCI V LESE  
Děti
od 3 a půl do 7 let
8.00 - 13.00 8.00 - 17.00
3 denní 5 600,00 KČ 6 300,00 KČ
4 denní 6 900,00 KČ 8 300,00 KČ
5 denní 7 900,00 KČ 9 800,00 KČ

 

Příspěvky na provoz jsou hrazeny vždy k 15. dni v měsíci na měsíc následující.

Příspěvky na provoz ekoškolky negenerují zisk a jsou zcela použity na zajištění jejího provozu a trvale udržitelného rozvoje:

  • úhrada nájmu za prostory,
  • provozní náklady (spotřební nákupy, opravy, atd.),
  • nákup vybavení a pomůcek,
  • odměna pedagogů.

Příspěvek na provoz je nevratný. V případě dlouhodobé nepřítomnosti lze částku po dohodě s vedením ekoškolky upravit.

 

STRAVNÉ 

Poskytováním vyvážené stravy respektujeme výživové potřeby dětí a pečujeme o jejich zdravý vývoj. Zajišťujeme dietní stravování a v případě odlišných stravovacích zvyklostí rodin umožňujeme donášku vlastní stravy. Rovněž lze zajistit vegetariánské stravání.

BIO kvalita - většina použitých surovin k přípravě svačin je v BIO kvalitě.

Obědy jsou dováženy akreditovanou společností Bionea s.r.o. a jsou výhradně v BIO kvalitě.

Ceny stravného:
polodenní - svačina, oběd, pitný režim   86,00 Kč
celodenní - svačina, oběd, svačina, pitný režim    98,00 Kč

 

Orientační výše stravného
  8.00 - 13.00 8.00 - 17.00
3 denní 1 032,00 Kč 1 176,00 Kč
4 denní 1 376,00 Kč 1 568,00 Kč
5 denní 1 720,00 Kč 1 960,00 Kč

Částky uvedené v tabulce jsou orientační, neboť stravné je hrazeno zpětně podle množství odebrané stravy. V případě nepřítomnosti NENÍ odhlášené stravné účtováno! Neodhlášená strava je účtována, oběd lze odebrat.

JISTINA
Před nástupem hradí rodiče jistinu. Je tvořena výší stanoveného programu a výší orientačního měsíčního stravného. V případě změny programu bude dorovnána výše jistiny.

Jistina je vratná formou bezplatného posledního měsíce docházky a odebranou stravou.

Ukončení docházky je potřeba písemně oznámit ředitelce Ekoškolky Vidoule nejméně dva kalendářní měsíce před plánovaným ukončením docházky (př. oznámení podáno 10. dubna, ukončení docházky 30. června). V opačném případě je jistina nevratná.

 

Kontakt

EkoŠkolka Vidoule U tenisu 1891
Praha 5 - Košíře


Č.ú.: 2900711915 / 2010

Zástupkyně ředitelky:
Vlasta Přibylová, DiS.
Tel. č.: +420 731 178 787
Email: vlastapribylova@centrum.cz

Ředitelka:
Mgr. Šárka Krutská
Tel.: +420 776 684 031
Email: melounowa@seznam.cz
ekoskolkavidoule@gmail,com