PLATBY

P Ř Í S P Ě V E K   N A   P R O V O Z  

Příspěvky na provoz negenerují zisk a jsou použity na zajištění provozu a trvale udržitelného rozvoje EkoŠkolky:

  • rozvoj prostor ekoškolky,
  • provozní náklady (spotřební nákupy, opravy, atd.),
  • nákup vybavení a pomůcek,
  • odměny za práci.

Příspěvky na provoz jsou hrazeny vždy k 15. dni v měsíci na měsíc následující.

Měsíční příspěvek na provoz je nevratný. V případě dlouhodobé nepřítomnosti (14 dní a více) lze částku po dohodě s vedením ekoškolky upravit.

Sourozenecké slevy 10% z celkové částky

 

PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ pro děti od 4 let a sedmi měsíců do 7 let:

děti
od 4.7 do 7 let

program polodenní
8.00 - 14.00

program celodenní
8.00 - 16.45

3 denní 6 000,00 KČ 7 500,00 KČ
4 denní 7 600,00 KČ 9 100,00 KČ
5 denní 9 000,00 KČ 10 200,00 KČ
 

STRAVNÉ

Poskytováním vyvážené stravy respektujeme výživové potřeby dětí a pečujeme o jejich zdravý vývoj. Zajišťujeme dietní stravování a v případě odlišných stravovacích zvyklostí rodin umožňujeme donášku vlastní stravy. Rovněž lze zajistit vegetariánské stravání.

Většina použitých surovin k přípravě svačin je v BIO kvalitě. Obědy jsou dováženy akreditovanou společností Gastro Vondráček s.r.o. a jsou připravovány především ze surovin lokálních dodavatelů.

Ceny stravného:

program obsah cena
polodenní svačina, oběd, pitný režim 100,00 Kč
celodenní svačina, oběd, svačina, pitný režim 120,00 Kč
Orientační výše stravného
  8.00 - 14.00 8.00 - 16.45
3 denní 1 200,00 Kč 1 440,00 Kč
4 denní 1 600,00 Kč 1 920,00 Kč
5 denní 2 000,00 Kč 2 400,00 Kč
  • Částky uvedené v tabulce jsou orientační, neboť stravné je hrazeno zpětně podle množství odebrané stravy. 

  • Stravu lze odhlásit do 14.00 hod předešlého dne. V případě náhlé nepřítomnosti lze po domluvě oběd mezi  11.45 do 12.15 do vlastní nádoby vyzvednout.

  • Neodhlášená strava je účtována.

 

JISTINA

Před nástupem do ekoškolky hradí rodiče jistinu.

Je tvořena:

  • výší stanoveného programu;
  • výší orientačního měsíčního stravného.

V případě změny programu bude dorovnána výše jistiny.

Jistina je vratná formou bezplatného posledního měsíce docházky a odebranou stravou.

Ukončení docházky je potřeba písemně oznámit ředitelce ekoškolky nejméně dva kalendářní měsíce před plánovaným ukončením docházky (př. oznámení podáno 10. dubna, ukončení docházky 30. června). V opačném případě je jistina nevratná.

 

Kontakt

Ekoškolka Vidoule EkoŠkolka Vidoule, Spojené hlavy z.s.,

U tenisu (vedle čp.12),
150 00 Praha 5 - Košíře

Sídlo: Za Strahovem 373/69,
169 00 Praha 6 - Břevnov

IČ: 08793531


Č.ú.: 328 000 88 / 2010

Ředitelka:
Mgr. Šárka Krutská
Tel.: +420 776 684 031
Email: melounowa@seznam.cz

Zástupkyně ředitelky:
Vlasta Přibylová, DiS.
Tel. č.: +420 731 178 787
Email: vlastapribylova@centrum.cz

ekoskolkavidoule@gmail.com