Naše společenství

12.01.2018 18:38

Má vyšší odborné vzdělání v oboru sociální práce - speciální pedagogika a praxi s dětmi v zájmových činnostech. Řadu let se věnovala práci se seniory a v rámci naší školky realizuje mezigenerační propojování dětí a seniorů. Ve volných chvílích vytváří land artové relikty v přírodě, které s oblibou fotografuje. Zajímá ji problematika trvale udržitelného rozvoje. Ráda vyrábí vysoce energetické ovocné a zeleninové koktejly. Má syna Lukáše.

12.01.2018 18:46

Předškolní pedagogiku absolvovala na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a na Univerzitě Hradec Králové. Studovala pětiletý obor léčebné pedagogiky a sociální terapie, dále Seminář pro první sedmiletí při AWMŠ a Léčebnou pedagogiku u Pieta Blocklanda. Absolvovala specializační studium koordinátora EVVO. Učila ve waldorfské mateřské škole na pražských Petřinách. Kromě pedagogiky se aktivně věnuje loutkovému divadlu. Naprosto vášnivě se zajímá o skrytá tajemství světa.

12.01.2018 18:49

Své pedagogické zkušenosti získávala ve waldorfské mateřské škole na pražských Petřinách a v lesní skupině dětí předškolního věku. Předškolní pedagogiku studovala na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Při Asociaci lesních mateřských škol absolvovala akreditovaný roční vzdělávací cyklus Škola blízká přírodě - vzdělávání pro udržitelný rozvoj s titulem Pedagog lesní mateřské školy a navazující dvouleté studium Průvodce dětí světem. Má velice šikovné ruce.  Pracuje se dřevem a z ovčího rouna filcuje zvířátka jako živá, éterické víly aj.  Opečovává naše zázemí a připravuje roční koutek (viz. fotografie).  Zajímá se o krásy a tajemství světa. Má dvě dcery - "prvňačku" Terezku a dvouletou Josefínku.

12.01.2018 18:55

Studovala pětiletý obor Léčebná pedagogika a sociální terapie a absovovala akreditovaný kurz Chůva. V současné době dokončuje studium předškolní pedagogiky na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Profesionální práci s dětmi předškolního věku se věnuje šestým rokem. Ráda a krásně zpívá. Má dceru Rozárku a dva syny.

...

12.03.2018 00:00

Kontakt

EkoŠkolka Vidoule U tenisu 1891
Praha 5 - Košíře


Č.ú.: 2900711915 / 2010

Zástupkyně ředitelky:
Vlasta Přibylová, DiS.
Tel. č.: +420 731 178 787
Email: vlastapribylova@centrum.cz

Ředitelka:
Mgr. Šárka Krutská
Tel.: +420 776 684 031
Email: melounowa@seznam.cz
ekoskolkavidoule@gmail,com