P Ř Í S P Ě V E K   N A   P R O V O Z  

Příspěvky na provoz negenerují zisk a jsou použity na zajištění provozu a trvale udržitelného rozvoje EkoŠkolky:

 • rozvoj prostor ekoškolky,
 • provozní náklady (spotřební nákupy, opravy, atd.),
 • nákup vybavení a pomůcek,
 • odměny za práci.

Příspěvky na provoz jsou hrazeny vždy k 15. dni v měsíci na měsíc následující.

Měsíční příspěvek na provoz je nevratný. V případě dlouhodobé nepřítomnosti lze částku po dohodě s vedením ekoškolky upravit.

Sourozenecké slevy 10% z celkové částky

 • PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ PRO DĚTI OD 2 DO 3 LET A DEVÍTI MĚSÍCŮ

děti od 2 do 3.9 let

program polodenní
8.00 - 12.30

program celodenní
8.00 - 16.55

3 dny 6 900,- 8 500,-
4 dny 8 500,- 11 300,-
5 dní 9 900,- 13 320,-
 
 
STRAVNÉ

Poskytováním vyvážené stravy respektujeme výživové potřeby dětí a pečujeme o jejich zdravý vývoj. Zajišťujeme dietní stravování a v případě odlišných stravovacích zvyklostí rodin umožňujeme donášku vlastní stravy. Rovněž lze zajistit vegetariánské stravání.

BIO kvalita - většina použitých surovin k přípravě svačin je v BIO kvalitě. Obědy jsou dováženy akreditovanou společností HAMINI a jsou připravovány z lokálních surovin.

Ceny stravného:

 • polodenní - svačina, oběd, pitný režim   86,00 Kč
 • celodenní - svačina, oběd, svačina, pitný režim    98,00 Kč
Orientační výše stravného
  8.00 - 12.45 8.00 - 17.00
3 denní 1 050,00 Kč 1 200,00 Kč
4 denní 1 400,00 Kč 1 600,00 Kč
5 denní 1 750,00 Kč 2 000,00 Kč
 • Částky uvedené v tabulce jsou orientační, neboť stravné je hrazeno zpětně podle množství odebrané stravy. 

 • Stravu lze odhlásit do 20.00 hod předešlého dne. V případě náhlé nepřítomnosti lze po domluvě oběd mezi  11.45 do 12.15 do vlastní nádoby vyzvednout.

 • Neodhlášená strava je účtována.


 

 

 

JISTINA

Před nástupem do ekoškolky hradí rodiče jistinu.

Je tvořena:

 • výší stanoveného programu;
 • výší orientačního měsíčního stravného.

V případě změny programu bude dorovnána výše jistiny.

Jistina je vratná formou bezplatného posledního měsíce docházky a odebranou stravou.

Ukončení docházky je potřeba písemně oznámit ředitelce ekoškolky nejméně dva kalendářní měsíce před plánovaným ukončením docházky (př. oznámení podáno 10. dubna, ukončení docházky 30. června). V opačném případě je jistina nevratná.

 

Kontakt

Ekoškolka Vidoule EkoŠkolka Vidoule, Spojené hlavy z.s.,

U tenisu (vedle čp.12),
150 00 Praha 5 - Košíře

Sídlo: Za Strahovem 373/69,
169 00 Praha 6 - Břevnov

IČ: 08793531


Č.ú.: 328 000 88 / 2010

Ředitelka:
Mgr. Šárka Krutská
Tel.: +420 776 684 031
Email: melounowa@seznam.cz

Zástupkyně ředitelky:
Vlasta Přibylová, DiS.
Tel. č.: +420 731 178 787
Email: vlastapribylova@centrum.cz

ekoskolkavidoule@gmail.com