VZDĚLÁVACÉÍ PROGRAM

14.01.2018 01:30

Vzdělávací program

 

Náš vzdělávací program je velice přirozeně, doslova intuitivně, veden slunečním rytmem. V praxi to vypadá tak, že v období od jarní rovnodennosti do podzimní rovnodennosti probíhá náš školkový život především v přírodě. Ode dne podzimní rovnodennosti naše aktivity postupně přesouváme do pevného zázemí, abychom s jarní rovnodenností opět vyšli ven.

Náš vzdělávací program Vzdělávací program vychází z rytmu roku a opírá se o pravidelný rytmus týdne a dne.

Specifikem naší ekoškolky je propojení dlouhodobého pobytu v nedalekém chráněném přírodním prostředí s uměleckým a řemeslným tvořením. 

Stavebním kamenem osobnostního přístupu k dítěti je waldorfská pedagogika.

Vzdělávací program vychází z rytmu roku a opírá se o pravidelný rytmus týdne a dne.

NAŠE DĚTI

Děti od tří a půl do sedmi let jsou zařazeny do programu Lesní skřítci. Dopolední vzdělávání probíhá v prostředí lesoparku Cibulka, stolové hory Vidoule nebo na naší zahrádce.

Maximální kapacita skupiny je 16 dětí. V lese děti doprovázejí 2 až 3 pedagožky.

Zvláštní péče je věnována dětem v posledním roce předškolní docházky. Děti dostávají praktické úkoly vycházející ze skutečného života, v našem případě ze života ekoškolky. Stěžejním úkolem je závěrečná práce. Dítě se pět měsíců pravidelně a systematicky věnuje cílené činnosti, která ústí v hotový výrobek. Během práce dochází k rozvoji rozumových schopností, manuální zručnosti. Podporuje trpělivost, vytrvalost, systematičnost, schopnost rozdělit si a naplánovat práci. Utváří estetické vnímání a napomáhá emocionální vyrovnanosti.  

 

 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

Přestože nejsme zařazeni do Rejstříku škol a školských zařízení, pracujeme podle Školního  vzdělávacího programu. který vychází z RVP PV.

Obsah, formy i prostředky vzdělávání jsou voleny tak, aby umožnily všestranný rozvoj dítěte, což je základní předpoklad pro budoucí vyrovnaný a uspokojující život.

 

 

 

Kontakt

Ekoškolka Vidoule EkoŠkolka Vidoule, Spojené hlavy z.s.,

U tenisu (vedle čp.12),
150 00 Praha 5 - Košíře

Sídlo: Za Strahovem 373/69,
169 00 Praha 6 - Břevnov

IČ: 08793531


Č.ú.: 328 000 88 / 2010

Ředitelka:
Mgr. Šárka Krutská
Tel.: +420 776 684 031
Email: melounowa@seznam.cz

Zástupkyně ředitelky:
Vlasta Přibylová, DiS.
Tel. č.: +420 731 178 787
Email: vlastapribylova@centrum.cz

ekoskolkavidoule@gmail.com