MŠMT - Informace k mimořádnému opatření MZ k uzavření škol

11.03.2020 00:03

S účinností od 11. března je vydáno opatření zakazující osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a na vysokých školách.

mzcr.cz/dokumenty/mimoradna-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-zakazuji-konani-hromadnych-akci-na_18698_1.html

Dle ministra zdravotnictví je toto opatření v současné době na místě s tím, že je nezbytné, aby lidé byli odpovědní a dodržovali základní hygienická pravidla. „Je důležité, aby si lidé častěji myli ruce, udržovali vzdálenost na cca 1,5 – 2 metry, vyhýbali se davům či větším shromážděním. Nedoporučujeme ani podávání rukou a jiný blízký kontakt. Budeme dělat maximum pro to, abychom zabránili rozšíření infekce po České republice.“

Přestože se opatření výslovně netýká mateřských škol a lesních mateřských škol, MŠMT doporučuje zvážit omezení nebo přerušení jejich provozu.

https://www.msmt.cz/informace-k-mimoradnemu-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi

Kontakt

EkoŠkolka Vidoule U tenisu 1891
Praha 5 - Košíře


Č.ú.: 2900711915 / 2010

Zástupkyně ředitelky:
Vlasta Přibylová, DiS.
Tel. č.: +420 731 178 787
Email: vlastapribylova@centrum.cz

Ředitelka:
Mgr. Šárka Krutská
Tel.: +420 776 684 031
Email: melounowa@seznam.cz
ekoskolkavidoule@gmail.com