Komunitní škola

01.09.2022 00:00

Od školního roku 2023/24 zahájí svou činnosti komunitní škola pro děti od 6 do 10 let.

VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE
  • Obsah vzdělávání vychází z RVP ZV a ŠVP základní školy, kde je dítě zapsáno.
  •  Vzdělávání naplní požadované vzdělávací oblasti mimo oblast Informační a komunikační technologie.
  • Jednotlivé předměty tvoří kompaktní celek kopírující cyklus roku a poskytují dítěti komplexní pohled na svět.
  • Vzdělávácí činnosti a aktivity jsou směřovány k uchopení učební látky prožitkem, zkušeností, v přímém spojení se životem.
  • Rodiče se v rámci komunitní školy přímo podílejí na vzdělávání svých dětí.

Financování školy: formou příspěvků na provoz                                                                                                                                  Stravování: v místě

Legislativa                                                                                                                                                                                            Komunitní škola není akreditovaná MŠMT. Z tohoto důvodu jsou děti vedené v režimu Individuální vzdělávání Informace a doporučení MŠMT k individuálnímu vzdělávání 2018.pdf a zapsány v základní škole, která tuto formu vzdělávání umožňuje. Jednou za pololetí je na této škole přezkoušeno ze vzdělávácího obsahu dle RVP ZV a ŠVP.

Kontakt

Ekoškolka Vidoule EkoŠkolka Vidoule, Spojené hlavy z.s.,

U tenisu (vedle čp.12),
150 00 Praha 5 - Košíře

Sídlo: Za Strahovem 373/69,
169 00 Praha 6 - Břevnov

IČ: 08793531


Č.ú.: 328 000 88 / 2010

Ředitelka:
Mgr. Šárka Krutská
Tel.: +420 776 684 031
Email: melounowa@seznam.cz

Zástupkyně ředitelky:
Vlasta Přibylová, DiS.
Tel. č.: +420 731 178 787
Email: vlastapribylova@centrum.cz

ekoskolkavidoule@gmail.com