Komunitní škola

01.03.2019 10:48

Od školního roku 2020/21 připravujeme zahájení činnosti komunitní školy.

Principy přístupu k dětem, jejich rozvoji a vzdělávání:

  • respekt k osobnosti dítěte;
  • harmonický rozvoj myšlení, cítění a vůle;
  • vzdělávání vychází z individuálních potřeb, zájmů, možností a schopností dítěte; 
  • vzdělávácí činnosti a aktivity jsou směřovány k uchopení učební látky prožitkem, zkušeností, v přímém spojení s životem;
  • nastavování přirozených hranic a pochopení přímých důsledků vlastních činů;
  • spolupráce s rodiči poskytuje dítěti zprávu, že školka a rodina nejsou dva odělené světy.

 

Legislativa

Komunitní škola není škola akreditovaná MŠMT.

Pro naplnění povinnosti povinné školní docházky jsou děti vzdělávané v komunitní škole přihlášeny k povinné školní docházce v ZŠ, která umožňuje formu domácího vzdělávání. Jednou za pololetí je na této škole přezkoušeno ze vzdělávácího obsahu dle RVP ZV.

Kontakt

EkoŠkolka Vidoule U tenisu 1891
Praha 5 - Košíře


Č.ú.: 2900711915 / 2010

Zástupkyně ředitelky:
Vlasta Přibylová, DiS.
Tel. č.: +420 731 178 787
Email: vlastapribylova@centrum.cz

Ředitelka:
Mgr. Šárka Krutská
Tel.: +420 776 684 031
Email: melounowa@seznam.cz
ekoskolkavidoule@gmail.com