O   D Ě T I   P E Č U J Í

 

N Á Š   T Ý M   -   N A Š E   S P O L E Č E N S T V Í

Ekoškolka Vidoule je tvořena lidmi, kterým záleží na tom, co nás obklopuje, co se kolem nás děje. Společnost přítomnosti má tendenci jednat stylem "po nás potopa". Je nutné, aby společnost budoucnosti měla více rozumu, citu a empatie. Tato skutečnost nás přivádí k tématům udržitelného rozvoje a k problematice environmentálního vzdělávání dětí předškolního a školního věku.

 

 

Bc. Luisa Cvrčková - vedoucí učitelka

Absolvovala studium předškolní pedagogiky na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a akreditovaný kurz Chůva. Studovala pětiletý obor Léčebná pedagogika a sociální terapie.

Ráda a krásně zpívá.

Má dceru Rozárku a dva syny - Jáchyma a Kritiána.

 

 

Kateřina Spokojená

Pracuje u nás 6 let. Přináší k nám svou tvořivost a muzikálnost.

Absolvovala pražskou konzervatoř - obor herectví a v naší školce vede dramaťáček.

 

 

Svatava Kollmannová

Michaela Dragounová