Děti od 4 let a sedmi měsíců do sedmi let jsou zařazeny do programu Výletníci. Dopolední vzdělávání probíhá v prostředí lesoparku Cibulka, stolové hory Vidoule nebo na naší zahrádce.

Dlouhodobým pobytem mohou děti procítit sounáležitost s celým světem - lidé, zvířata, rostliny - všichni na celém světě dýcháme stejný vzduch, máme společné Slunce, Měsíc, hvězdy, potřebujeme potravu a vodu. Zároveň mohou prožívat sebe sama jako nedílnou součást celku - každý z nás je na světě důležitý, každý z nás může dělat pro svět mnoho dobrého - péčí o sebe, o své věci, o své okolí. Probouzí se zodpovědnost ke světu, která se projeví v pozdějších letech. 

Maximální kapacita skupiny je 18 dětí. V lese děti doprovázejí 2 průvodkyně.

Zvláštní péči věnujeme dětem v posledním roce předškolní docházky. Děti dostávají praktické úkoly vycházející ze skutečného života, v našem případě ze života ekoškolky. Stěžejním úkolem je závěrečná práce - tkaní vlněné tašky. Dítě se pět měsíců pravidelně a systematicky věnuje cílené činnosti, která ústí v hotový výrobek. Během práce dochází k rozvoji rozumových schopností, manuální zručnosti a podpoře trpělivosti, vytrvalosti, systematičnosti, schopnosti rozdělit si a naplánovat práci. Je utvářeno estetické vnímání a emocionální vyrovnanost.

I když nejsme zařazeni do Rejstříku škol a školských zařízení, pracujeme podle Školního vzdělávacího programu, který vychází z RVP PV.

Veškerý čas je právě teď. Veškerý prostor je právě tady.

Tradiční okultní pravda

Kontakt

Ekoškolka Vidoule EkoŠkolka Vidoule, Spojené hlavy z.s.,

U tenisu (vedle čp.12),
150 00 Praha 5 - Košíře

Sídlo: Za Strahovem 373/69,
169 00 Praha 6 - Břevnov

IČ: 08793531


Č.ú.: 328 000 88 / 2010

Ředitelka:
Mgr. Šárka Krutská
Tel.: +420 776 684 031
Email: melounowa@seznam.cz

Zástupkyně ředitelky:
Vlasta Přibylová, DiS.
Tel. č.: +420 731 178 787
Email: vlastapribylova@centrum.cz

ekoskolkavidoule@gmail.com