PLATBY

PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ

Výše měsíčních příspěvků na provoz ekoškolky

Příspěvky na provoz jsou hrazeny vždy k 15. dni v měsíci na měsíc následující.

Příspěvky na provoz negenerují zisk a jsou použity na zajištění provozu a trvale udržitelného rozvoje EkoŠkolky:

  • úhrada nájmu za prostory,
  • provozní náklady (spotřební nákupy, opravy, atd.),
  • nákup vybavení a pomůcek,
  • odměna pedagogů.

Měsíční příspěvek na provoz je nevratný. V případě dlouhodobé nepřítomnosti lze částku po dohodě s vedením ekoškolky upravit.

POČET DNÍ PROGRAM POLODENNÍ PROGRAM CELODENNÍ
3 dny 6 870,- 8 430,-
4 dny 8 480,- 11 250,-
5 dní 9 900,- 13 320,-


STRAVNÉ 

Poskytováním vyvážené stravy respektujeme výživové potřeby dětí a pečujeme o jejich zdravý vývoj. Zajišťujeme dietní stravování a v případě odlišných stravovacích zvyklostí rodin umožňujeme donášení vlastní stravy. Rovněž je možná pouze vegetariánská strava.

BIO kvalita - většina použitých surovin k přípravě svačin je v BIO kvalitě. Obědy jsou dováženy akreditovanou společností BIONEA s.r.o. a jsou výhradně v BIO kvalitě. 

Orientační výše stravného

8.00 - 13.00  
3 denní 1 032,- KČ
4 denní 1 376,- KČ
5 denní 1 720,- KČ
8.00 - 17.00  
3 denní 1 176,- KČ
4 denní 1 568,- KČ
5 denní 1 960,- KČ
 
JISTINA
 

Před nástupem do ekoškolky hradí rodiče jistinu. Je tvořena výší stanoveného programu a výší orientačního měsíčního stravného. V případě změny programu bude dorovnána výše jistiny.

Jistina je vratná formou bezplatného posledního měsíce docházky a odebranou stravou.

Ukončení docházky je potřeba písemně oznámit ředitelce nebo vedoucí provozu nejméně dva kalendářní měsíce před plánovaným ukončením docházky (př. oznámení podáno 10. dubna, ukončení docházky 30. června - v květnu je hrazen provozní příspěvek, v červnu je zohledněna jistina). V opačném případě je nevratná.

V opačném případě je jistina nevratná.

Více zde: https://www.ekoskolkavidoule.cz/o-ekoskolce-vidoule/platby/

Více zde: https://www.ekoskolkavidoule.cz/o-skolce/platby/

 

Kontakt

EkoŠkolka Vidoule U tenisu 1891
Praha 5 - Košíře


Č.ú.: 2900711915 / 2010

Zástupkyně ředitelky:
Vlasta Přibylová, DiS.
Tel. č.: +420 731 178 787
Email: vlastapribylova@centrum.cz

Ředitelka:
Mgr. Šárka Krutská
Tel.: +420 776 684 031
Email: melounowa@seznam.cz
ekoskolkavidoule@gmail,com