PLATBY

P Ř Í S P Ě V E K    N A    P R O V O Z  

Příspěvky na provoz negenerují zisk a jsou použity na zajištění provozu a trvale udržitelného rozvoje EkoŠkolky:

 • rozvoj prostor ekoškolky,
 • provozní náklady (spotřební nákupy, opravy, atd.),
 • nákup vybavení a pomůcek,
 • odměny za práci.

Příspěvky na provoz jsou hrazeny vždy k 15. dni v měsíci na měsíc následující.

Měsíční příspěvek na provoz je nevratný. V případě dlouhodobé nepřítomnosti (14 dní a více) lze částku po dohodě s vedením ekoškolky upravit.

Sourozenecké slevy 10% z celkové částky
 
 • PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ PRO DĚTI od 2 let do 3 let a 5 měsíců

děti
od 2.0 do 3.5 let

program polodenní
8.00 - 12.30

program celodenní
8.00 - 16.55

3 dny 7 500,00 Kč 9 100,00 Kč
4 dny 9 200,00 Kč 12 000,00 Kč
5 dní 10 500,00 Kč 14 000,00 Kč
 • PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ PRO DĚTI od 3 let a 6 měsíců do 4 let a šesti měsíců

děti
od 3.6 do 4.6 let

program polodenní
8.00 - 12.30

program celodenní
8.00 - 16.55

3 dny 6 900,00 Kč 8 500,00 Kč
4 dny 8 500,00 Kč 11 300,00 Kč
5 dní 9 900,00 Kč 13 400,00 Kč
 • PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ PRO DĚTI od 4 let a 7 měsíců do 7 let

děti
od 4.7 do 7 let

program polodenní
8.00 - 12.45

program celodenní
8.00 - 16.55

3 dny 5 900,00 KČ 7 500,00 KČ
4 dny 7 500,00 KČ 9 100,00 KČ
5 dní 8 900,00 KČ 10 200,00 KČ
 

STRAVNÉ

Poskytováním vyvážené stravy respektujeme výživové potřeby dětí a pečujeme o jejich zdravý vývoj. Zajišťujeme dietní stravování a v případě odlišných stravovacích zvyklostí rodin umožňujeme donášku vlastní stravy. Rovněž lze zajistit vegetariánské stravování.

Většina surovin použitých k přípravě svačin je v BIO kvalitě či z lokálních zdrojů. Obědy jsou dováženy akreditovanou společností Gastro Vondráček s.r.o., která vaří především ze surovin lokálních dodavatelů.

Ceny stravného:

program obsah cena
polodenní svačina, oběd, pitný režim 100,00 Kč
celodenní svačina, oběd, svačina, pitný režim 120,00 Kč
Orientační výše stravného
  svačina, oběd
pitný režim
svačina, oběd, svačina pitný režim
3 dny 1 200,00 Kč 1 440,00 Kč
4 dny 1 600,00 Kč 1 920,00 Kč
5 dní 2 000,00 Kč 2 400,00 Kč
 • Částky uvedené v tabulce jsou orientační, neboť stravné je hrazeno zpětně podle množství odebrané stravy. 

 • Stravu lze odhlásit do 14.00 hod předešlého dne. V případě náhlé nepřítomnosti lze po domluvě oběd mezi  11.45 do 12.15 do vlastní nádoby vyzvednout.

 • Neodhlášená strava je účtována.


 

 

 

 

 


 

 

JISTINA

Před nástupem do ekoškolky hradí rodiče jistinu.

Je tvořena:

 • výší stanoveného programu;
 • výší orientačního měsíčního stravného.

V případě změny programu bude dorovnána výše jistiny.

Jistina je vratná formou bezplatného posledního měsíce docházky a odebrané stravy.

Ukončení docházky je potřeba písemně oznámit ředitelce ekoškolky nejméně dva kalendářní měsíce před plánovaným ukončením docházky (př. oznámení podáno 10. dubna, ukončení docházky 30. června). V opačném případě je jistina nevratná.

 

Kontakt

Ekoškolka Vidoule EkoŠkolka Vidoule, Spojené hlavy z.s.,

U tenisu (vedle čp.12),
150 00 Praha 5 - Košíře

Sídlo: Za Strahovem 373/69,
169 00 Praha 6 - Břevnov

IČ: 08793531


Č.ú.: 328 000 88 / 2010

Ředitelka:
Mgr. Šárka Krutská
Tel.: +420 776 684 031
Email: melounowa@seznam.cz

Zástupkyně ředitelky:
Vlasta Přibylová, DiS.
Tel. č.: +420 731 178 787
Email: vlastapribylova@centrum.cz

ekoskolkavidoule@gmail.com