Vzdělávací principy a východiska

 

Z  čeho vycházejí naše pedagogické postupy a východiska? Kde se inspirujeme při každodenní práci s dětmi?

Naše pojetí předškolního vzdělávání je výslednicí našich zkušeností a poznání získaných každodenním, bezprostředním žitím s dětmi.  Podstatou přístupu k dětem a všemu okolo nás je waldorfská pedagogika a poznatky o vývoji předškolního dítěte definované R. Steinerem. Pobyt v přírodě nám usnadňují zušenosti lesních mateřských škol. Během pobytu v přírodě tvoříme v duchu environmentálního umění, eco a land artu. Sledujeme aktuální dění ve vzdělávání a nejnovější výzkumy mozku.

 

WALDORFSKÁ PEDAGOGIKA

Pravidelný rytmus dne a týdne a řád věcí nabízí dětem jistotu v poměrně chaotickém dění světa. Umělecké a rukodělné činnosti s přírodními materiály podporují rozvoj jemné motoriky a zároveň fantazie.

Hlásíme se k prohlášení, které vydala International Association for Steiner/ Waldorf Early Education. Vzdělávací programy založené na waldorfské pedagogice se mohou lišit podle země, kultury, velikosti skupiny, věkového rozmezí a individuálního vzdělávacího přístupu. Při zachování této různorodosti sdílí waldorfská pedagogika určité základní charakteristiky:

 • Milující zájem a přijetí každého dítěte.
 • Dítětem iniciovaná a řízená hra (volná hra), ke které mají děti dostatek jednoduchého materiálu, je považována za nejdůležitější „program“ či aktivitu malých dětí. Volná hra je doslova prací malého dítěte a umožňuje mu zažívat a pochopit svět a život.
 • Uvědomění, že malé dítě se učí skrze nápodobu, skrze různorodé smyslové zkušenosti a skrze pohyb. Přirozeností dětí je objevovat své životní a sociální prostředí, které by mělo nabídnout hranice, strukturu a ochranu, ale zároveň i příležitost setkat se s výzvami a rizikem.
 • Zaměření se na skutečné, reálné zkušenosti namísto umělých, virtuálních, podporuje dítě k budování zdravého vztahu se světem.
 • Umělecké činnosti jako vyprávění, hudba, malování, rytmické hry nebo modelování pěstují zdravý rozvoj představivosti a tvořivosti.
 • Smysluplné praktické činnosti jako vaření, pečení, zahradničení, řemeslo a péče o domácnost poskytují příležitosti k rozvoji postupně se rodících lidských schopností. Je kladen důraz na životní proces, nikoli na učební výsledky.
 • Předvídatelný rytmus dne, týdne a roku poskytuje bezpečí, dává pochopit vzájemné souvztažnosti a celistvost života. Slavnosti a svátky jsou slaveny podle kulturního a zeměpisného kontextu.

Uznáváme, že zdravý vývoj dítěte se plně uskutečňuje ve společenství lidí, mezi nimiž panují zdravé sociální vztahy ve všech rovinách: mezi rodiči, učiteli a dětmi. Waldorfští učitelé se snaží vytvořit taková vědomá, spolupracující společenství. Vnímají vlastní počínání jako součást celosvětového kulturního impulsu.

Přeložila Johana Passerin

 

PEDAGOGIKA LESNÍCH MATEŘSKÝCH ŠKOL

Filosofie lesních mateřských škol je ukotvena v principech výchovy k trvale udržitelnému rozvoji a vede k přirozenému rozvoji environmentální senzitivity. 

Principy lesní mateřské škoy:

 • venku za každého počasí;
 • není špatné počasí, ale špatné oblečení;
 • alternativní zázemí;
 • menší skupina dětí;
 • nutná spolupráce rodiny a ostatních příznivců LMŠ;
 • spontánní hra, přímá zkušenost, rozvoj dovedností vlastními silami.

Venkovní prostředí poskytuje dětem nepřeberné množství podnětů i možností k osobnostnímu růstu.

Každodenní dlouhodobý pobyt v přírodě

 • poskytuje dětem nepřeberné množství podnětů i možností k osobnostnímu růstu;
 • hraje důležitou roli pro jejich všestranný rozvoj;
 • podporuje kreativitu a fantazii;
 • umožňuje přirozený rozvoj pohybových dovedností;
 • posiluje obranyschopnost organismu.

 

LAND ART, ECO ART, ENVIRONMENTÁLNÍ UMĚNÍ

Environmentální tématika se začala střetávat s prostorem umění v novém rozměru na přelomu 60. a 70. let 20. století, kdy earthworks – velké zemní práce s charakterem redesignu krajiny – profilujícího se land artu narazily na odpor. Land art - umělecká strategie, jejíž klíčovou charakteristikou je fakt, že je „uskutečňována v krajině, ne v ateliéru nebo v galerii“ (Tuffnel, 2006: 12). Myšlena je přitom především přírodní krajina. Eco art - „současné umělecké hnutí zaměřující se na environmentální záležitosti. Často vyžaduje spolupráci, obnovu. Obvykle má více proenvironmentální přístupy a metodologii“ (Bower, 2010). „Cílem je rozvoj funkčního povědomí o blízkých a vzdálených dopadech lidského chování na živou i neživou přírodu a vliv prostředí na člověka. Zabývá se zdravím našich těl, lokální biosféry, globálních ekosystémů“ (Weintraub, 2004).

Environmenální umění (environmental art) může být nejčastěji chápáno jako pojmový ekvivalent předchozího, nebo v širším měřítku, kdy je zastřešujícím názvem pro různé přístupy k přírodě v umění od 60. let (viz. Bower, 2010). Zahrnuje eco art i land art a lze je chápat rovněž jako zpětnou projekci eco artistů hledajících vlastní východiska a předchůdce. Pojem je souhrnným označením postupů z hlediska ekologického tématu. Nabízí nekonečné množství variant hry a tvorby. Joseph Beuys: "Pouze umění má sílu vytvořit sociální organismus, tak jako se přistupuje k realizaci uměleckého díla, proto každý jedinec bude umělcem a úplné umění bude sociální zákon budoucnosti."

 

 

Jsme členové mezinárodního programu EKOŠKOLA.

Více na: www.ekoskola.cz

Jsme členové Asociace lesních mteřských škol.

Více na: www.lesnims.cz/mapa-lesnich-ms.html

Kontakt

EkoŠkolka Vidoule Naskové 1189/1
Praha 5 - Košíře

Č.ú.: 2900711915 / 2010

Zástupkyně ředitelky:
Vlasta Přibylová, DiS.
Tel. č.: +420 731 178 787
Email: vlastapribylova@centrum.cz

Ředitelka:
Mgr. Šárka Krutská
Tel.: +420 776 684 031
Email: melounowa@seznam.cz
ekoskolkavidoule@gmail,com