Prostředí

LES, PRAMENIŠTĚ, POTŮČEK, SKÁLY, KOPEC S VÝHLEDEM na Prahu, POLE, LOUKA, SAD... tady všude si můžeme hrát, zkoumat, bádat. Každý den nám les připraví nová překvapení, nové prolézačky, skrýše ... učíme se neučením... co víc si můžeme přát?

Rozmanitá příroda v našem okolí - les, pole, louka, sad, skály, prameniště, potůček, jezírko...

Více zde: http://www.ekoskolkavidoule.cz/o-skolce/rozmanitost-prirodniho-okoli-nasi-skolky-je-velkolepa-les-louka-sad-pole-skaly-prameniste-potok-kopec-s-vyhledem/

Prostor okolo nás je plný živých bytostí a tvorů – někteří jsou našemu zraku viditelní a jiní ne. Když něco nevidíme, neznamená to, že to není. Ono to je, ovšem za hranicemi našeho „omezeného“ vnímání. Potřebujeme se v našem životním prostoru cítit dobře, jistě a doma … umožňujeme to sobě a ostatním tím, že o sebe a o své blízké okolí pečujeme. Nemusíme chodit ani jezdit daleko, dělat záchranné akce na druhém konci světa - každý může svou měrou přispět tam, kde žije.

 

Kontakt

EkoŠkolka Vidoule Naskové 1189/1
Praha 5 - Košíře

Č.ú.: 2900711915 / 2010

Zástupkyně ředitelky:
Vlasta Přibylová, DiS.
Tel. č.: +420 731 178 787
Email: vlastapribylova@centrum.cz

Ředitelka:
Mgr. Šárka Krutská
Tel.: +420 776 684 031
Email: melounowa@seznam.cz
ekoskolkavidoule@gmail,com