Prohlášení Mgr. Šárky Krutské, ředitelky Ekoškolky Vidoule, 
k události ze dne 22.6.2017

Považuji za nutné uvést informace v médiích popisujích 
událost ze 22. 6. 2017, která se v našem zařízení přihodila, 
na správnou míru. 

Vzdělávací program probíhal na místě v lesoparku Cibulka, 
které je dětem velice dobře známo. Skupinu tvořilo 16 dětí 
a dvě paní učitelky. 
V průběhu činností se k nim připojilo dalších 16 dětí z blízké 
MŠ s pedagožkou, později dorazil její kolega.  
Na jednom místě tedy byla skupina 32 dětí. Společně si hrály a 
s jednou z našich učitelek vyráběly dalekohledy na pozorování 
přírody. Druhá naše učitelka sledovala hrající si dětí. 

Přestože se obě učitelky plně věnovaly dětem, odpojily se tři 
naše hrou zaujaté děti od celku. Později vyprávěly, že se 
vydaly po stopách dinosaura.

Jejich nepřítomnost netrvala dlouho, neboť učitelka začala 
postrádat konkrétní děti chvíli poté, kdy proběhlo poslední 
přepočítávání. 
Již v té době době přesně věděla, o které se jedná a samozřejmě
znala jejich jména.

Po nešťastném zjištění postupovaly učitelky podle vnitřních 
předpisů a doporučení ALMŠ. 

Nejprve krátce prohledaly bezprostřední okolí. Zhruba po 
10 minutách si rozdělily úlohy. Jedna obstarávala skupinu dětí. 
Druhá telefonicky informovala vedení ekoškolky, kontaktovala 
Policii ČR a rodiče dětí. 
Skupinu dětí neprodleně vyzvedla zástupkyně ředitelky a 
odvedla do zázemí ekoškolky. S sebou odnesla také batůžky 
hledaných dětí. Rodiče dorazili podle svých možností.  

Kontaktující učitelka policistům na místě uvedla jména dětí a 
jejich popis. Z rozrušení uvedla chybné příjmení. 
Po cca 15 až 20 minutách je nalezli a v naprostém pořádku 
předali učitelkám, v jednom případě rodiči. Děti se pak 
naobědvaly v zázemí ekoškolky. 
Během zákroku prokázali policisté naprostou profesionalitu 
a velkou citlivost, za což jim velice děkujeme.

S rodiči všech dětí byla celá záležitost bezprostředně 
komunikována učitelkami při odpoledním vyzvedávání dětí 
a ředitelkou prostřednictvím emailu. 

Vzniklou situaci hodnotím jako nešťastný součet jednotlivostí. 
Kolegyně, přestože byly velice rozrušeny, zachovaly chladnou 
hlavu a vzniklý problém řešily nadmíru profesionálně. 
Přivoláním Policie ČR byla obavám z možných postihů nadřazena 
zodpovědnost a upřímná starost o děti.   

Něco takového, přes léta praxe, se doposud nepřihodilo ani 
jedné z nás. 
A aby se v budoucnosti nic podobného nestalo, sešel se náš 
tým pátek 23. 6. a v sobotu 24. 6.. Proběhlou událost i naše 
stávající vnitřní bezpečnostní pravidla jsme podrobily hluboké 
analýze. Vyvodily jsme důsledky a nastavily nová preventivní 
opatření pro minimalizaci rizika, která mohou během 
dlouhodobého pobytuv přírodě nastat.. 

Všechny jsme nesmírně vděčné za to, že jsou děti v naprostém 
pořádku, že neutrpěly, po rozhovorech s rodiči v následujících
dnech, žádnou psychickou ani fyzickou újmu. 
Také jsme vděčné rodinám, jejichž děti navštěvují naši 
ekoškolku, za obrovskou míru podpory, kterou nám projvují, za
to,že dokážou i v takové chvíli při nás stát a ocenit naši 
každodenní práci s dětmi.


 


      

Novinky

Anketa

Má ekologická a environmentální tématika místo v předškolním vzdělávání?

Celkový počet hlasů: 92

Kontaktujte nás

 

 

 
Hluboko v horách pod skalami,
rumpity, rumpity, rum, rum, rum,
hlídají zlato trpaslíci, hlídají zlato i svůj dům.
 
Každý má svoji čepičku
a na ní zlatou rolničku,
klip, klap, klip, klap, klap.
 
Hluboko v horách pod skalami,
rumpity, rumpity, rum, rum, rum,
hlídají zlato trpaslíci, hlídají zlato i svůj dům.
 
Každý má svoji lucerničku,
svítí si s ní na svou cestičku,
klip, klap, klip, klap, klap.
 
Hluboko v horách pod skalami,
rumpity, rumpity, rum, rum, rum,
hlídají zlato trpaslíci, hlídají zlato i svůj dům.
 
Každý má svoji vestičku
a na ní malou kapsičku,
klip, klap, klip, klap, klap.
 
 
Tenhle medvěd prodává med.
Dá lištičce sestřičce,
dá veverce do hrnce,
ježkovi dá medu soudek,
zajíčkovi dá na zoubek.
Zvířátka se radují, medvědovi děkují.

 

"Zimní" průpověď ke společnému jídlu:
V zimě v zemi všechno spí,
na jaře se probudí,
a ta země maminka,
vychová nám semínka.
Dobrou chuť.

Písnička k uklízení hraček:
 
Já jsem malý pořádníček,
uklidím si každý míček,
mám šikovné ručičky,

přestože jsem maličký.

 

Vykukuje myška z díry,
celá zkřehlá od zimy.
Nemá čím by zatopila
musí jít ven pro dříví.
Kdyby slunko povykouklo,
třeba jenom na chvíli,
nemusela by už myška,
choditi ven pro dříví.

EkoŠkolka Vidoule

Naskové 1189/1
Praha 5 - Košíře

Zástupkyně ředitelky:
Vlasta Přibylová
Tel. č.: +420 731 178 787
Email: vlastapribylova@centrum.cz

Ředitelka:
Šárka Krutská
Tel.: +420 776 684 031
Email: melounowa@seznam.cz
ekoskolkavidoule@gmail,com
Vytvořeno službou Webnode